De fleste færinger glædes ved at gense strandskaden om foråret. Når havternen kommer, ved alle, at det snart er sommer. Men hvor har strandskaden og havternen været i vinterens løb? Hvor langt væk har de været? Er det de samme fugle, der vender tilbage sommer efter sommer? Og hvor gamle bliver de? Disse og mange flere spørgsmål om fuglenes træk og vandringer besvares i Færøsk Trækfugleatlas.

Hjemmesiden Færøsk Trækfugleatlas

Her på hjemmesiden er det muligt at blive opdateret med seneste ringmærkningsdata, inkl. nyeste genmeldinger. 

Ringmærkning er fortsat et vigtigt værktøj for forskning og forvaltning af de færøske fuglebestande. Blandt andet derfor ringmærkes fortsat fugle på Færøerne og derfor indkommer der hele tiden nye data. Her på hjemmesiden vil nyeste data blive tilføjet løbende.

Mærknings- og genmeldingsdata som ligger til grund for kort og fakta bokse her på hjemmesiden, bygger på data tilgængelige i Ringmærkningscentralens elektroniske database. Data omfatter fugle, som er ringmærket på Færøerne og i færøsk havområde. Databasen opdateres løbende (min. årligt). Der kan forekomme afvigelser mellem tal i bogen og i den elektroniske database. Genmeldinger på Færøerne eller i færøsk havområde af fugle ringmærket
i udlandet er ikke medtaget på hjemmesiden.

Bogen Færøsk Trækfugleatlas

Siden den første ringmærkning fandt sted på Færøerne i 1912 er knap 100.000 fugle ringmærket på Færøerne frem til 2009. Bogen Færøsk Trækfugleatlas præsenterer for første gang det samlede færøske ringmærknings- og genfundsmateriale i ét og samme værk.

Færøsk Trækfugleatlas giver en detaljeret gennemgang af 90 færøske fuglearters træk og vandringer. Ringmærkningsresultaterne bliver fremvist og fortolket på en ensartet, overskuelig og indbydende måde. Gennem bogen bliver den samme skabelon fulgt, så figurer og kort på en let fortolkelig måde tjener til at illustrere en given arts karakteristika. Teksten er en grundig analyse i et let forståeligt sprog. Art for art gennemgås forhold som yngleområde og vinterkvarter, trækkets fænologi, trækretning, spredning, dødelighed og dødsårsager.

Færøsk Trækfugleatlas gør således status over resultaterne af 97 års ringmærkning af fugle i Færøerne. Bogen er udgivet af forlaget Fróðskapur - Faroe University Press, Tórshavn i 2014 (ISBN: 978-99918-65-52-2) og koster 250,00 kr.

Materiale og metode

Grundlaget er ringmærknings- og genmeldingsdata vedrørende fugle ringmærket eller genfundet på Færøerne og i færøsk havområde. Færøerne ligger inden for de geografiske koordinater 61°20’N-62°24’N og 6°15’W-7°41’W. Det færøske havområde er defineret som to kvadrater (med overlap): 59°45’N-63°00’N/4°00’W-14°00’W og 62°00’N-65°45’N/0°30’W-12°00’W. Denne områdedefinition ligger tæt op af det officielle færøske søterritorium.

Datamaterialet omfatter ringmærkninger udført af private og statslige ringmærkningscentraler, der har arbejdet på Færøerne: Vogelwarte Rossitten, Dansk Ornithologisk Central, Roskildefjordens Ringmærkningsstation, British Museum London (BTO), Vildtbiologisk Station Kalø og Zoologisk Museum (nu Statens Naturhistoriske Museum).

Yderligere detaljer om materiale og metode findes her (pdf-fil).

Tak

Tak til alle fotograferne, der har stillet smukke og illustrative billeder til rådighed (se fotograflisten her som pdf-fil). Alle artsfotografier er fra Færøerne.

Tak til Aage V. Jensens Fonde for økonomisk støtte, som har muliggjort gennemførelsen af projektet.

Langt størstedelen af de data, som præsenteres her, er resultatet af frivillige ringmærkeres indsats. Dette værk er tilegnet alle disse ringmærkere som tak for hjælpen.

Også tak til alle de mange tusinder af mennesker, der gennem årene har indsendt oplysninger om ringmærkede fugle. Dette projekt kunne ikke være blevet til uden dem.

Færøsk Trækfugleatlas er udarbejdet af Sjúrður Hammer, Jesper J. Madsen, Jens-Kjeld Jensen, Kjeld T. Pedersen, Dorete Bloch og Kasper Thorup.

Hjemmesiden er udarbejdet af Jesper Johannes Madsen, Kasper Thorup og Jens Søgaard Hansen.

Webmaster er Jens Søgaard Hansen.