Ringmærkning er fortsat et uundværligt værktøj for forskning og forvaltning af de færøske fuglebestande, blandt andet i forhold til jagt, turisme og miljøovervågning. Det er derfor håbet at Færøsk Trækfugleatlas vil bidrage til at målrette forvaltningen af det færøske fugleliv.

Eksempler på viden om Færøernes fugle indsamlet ved hjælp af ringmærkning:

 1. at de færøske små stormsvaler og havterner trækker til farevande udfor det sydlige Afrika for at overvintre, en strækning på 10-11.000 km hver vej.
 2. at lunder udklækket på Færøerne i stor udstækning vender tilbage til deres udklækningslokalitet i en yngelmoden alder – det betyder, at der formentlig sker en ringe udkveksling mellem forskellige ynglekolonier.
 3. at mallemukker der fouragere i færøske farvande tilsyneladende har specifikke præferencer til samme havområder hvor de vende tilbage år efter år.
 4. at en række fuglearter tilsyneladende bliver på og ved Færøerne hele året rundt. Det drejer sig om arter som topskarv, ederfugl, dobbeltbekkasin, tejst, kilppedue, gærdesmutte, ravn, gråspurv og sandsynligvis også stær.
 5. at mange færøske lomvier trækker mod nordøst til den norske kyst om efteråret for at overvintre hér og længer mod syd i Nordsøen og Skagerrak.
 6. hvor de havfugle, der opholder sig i færøske farvande kommer fra, således at effekterne af olieudslip bedre kan vurderes.
 7. at færøske rider uden for yngletiden trækker til farvande ud for Grønland og Newfoundland og rider der opholder sig i færøske farvande om vinteren bl.a. kommer fra ynglekolonier i Storbritannien, Norge, Rusland, Island og Canada.
 8. at stenvendere som gæster Færøerne under trækket bl.a. yngler i det nordøstligste Canada.
 9. at løvsangere der gæster Færøerne om efteråret, atter kan komme på rette kurs mod Afrika – to løvsanger ringmærket på Færøerne er få dage senere fundet på Shetland og i Sussex, England.
 10. at den meget sjældne gæst på Færøerne, musvitten, kan komme fra Danmark, 1.250 km fra Færøerne. Musvitter trækker normalt ikke.
 11. at rødhalsens træk kulminerer sidst i april om foråret og sidst i oktober om efteråret.