Silas K. K. Olofson

Vibe

Vanellus vanellus

Lapwing

Vípa

Lapwing

Vípa

Mærkninglokaliteter for Vibe

(n=
)

Genfundslokaliteter for Vibe

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 6
- heraf mærket som unger 6 (100,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Viben yngler over det meste af Europa samt i Rusland. På Færøerne er viben en meget fåtallig ynglefugl med 2-5 par og en fåtallig vintergæst. Seks viber er ringmærket på Færøerne, alle som unger i maj-juni. Der er ingen genfund af viber ringmærket på Færøerne. En skotsk fugl, mærket som unge 7. juni 1981 nær Baleshare, Ydre Hebrider, døde efter kollision med el-ledning 20. juli 1985 ved Sandur på Sandoy, 485 km nord for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her