Silas K. K. Olofson

Vandrikse

Rallus aquaticus

Water rail

Jarðarkona

Water rail

Jarðarkona

Mærkninglokaliteter for Vandrikse

(n=
)

Genfundslokaliteter for Vandrikse

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 4
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Vandrikse yngler i store dele af Europa og Asien. Vandrikse er en meget fåtallig træk- og vintergæst på Færøerne. Der findes et ynglefund på Nólsoy. Fire vandrikser er ringmærket på Færøerne, alle på Nólsoy. Fuglene er mærket i 1935 (1), 1994 (2) og 1995 (1). Alle er mærket sent på efteråret, 28. oktober – 7. november. Ingen er genmeldt. En vandrikse fra Danmark er genfundet på Færøerne. Fuglen blev mærket som ungfugl 3. august 1990 på Mors og fundet død 66 dage senere (8. oktober) i Tórshavn, 1.043 km nordvest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her