Silas K. K. Olofson

Vandrefalk

Falco peregrinus

Peregrine

Ferðafalkur

Peregrine

Ferðafalkur

Kort resumé af teksten fra bogen:
Vandrefalk er udbredt over det meste af verden. På Færøerne er vandrefalk en meget fåtallig trækgæst med kun ni fund frem til 2009. Vandrefalk er ikke ringmærket på Færøerne. En unge, mærket 12. juli 1999 i det nordlige Sverige, blev fanget 14. september 1999 på en fiskerbåd øst for Nólsoy, omkring 1.300 km vestsydvest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her