Jens-Kjeld Jensen

Topskarv

Phalacrocorax aristotelis

Shag

Skarvur

Shag

Skarvur

Mærkninglokaliteter for Topskarv

(n=
)

Genfundslokaliteter for Topskarv

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 55
- heraf mærket som unger 39 (70,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 15
Antal fugle 15
Genmeldingsandel 27,3%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Topskarv yngler ved klippekyster i Vesteuropa og Middelhavet. På Færøerne er topskarv en almindelig ynglefugl med en bestand på omkring 1.500 par. Antallet om vinteren er svingende. På Færøerne må topskarv skydes fra 1. oktober. 55 topskarver er ringmærket på Færøerne, flest ved Falltangi, Mykines (26). 93% er ringmærket i maj-juli, flest medio maj. Blandt aldersbestemte fugle (52) er 75% unger og 13% ungfugle (1k). 15 ringmærkede topskarver er genmeldt, alle på Færøerne. Seks fugle er genmeldt på mærkningslokaliteten inden for de første fire måneder efter mærkningen. Ni fugle er genmeldt mellem 3-68 km fra mærkningslokaliteten, 2-15 måneder efter mærkningen. Fem topskarver ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. Alle er mærket som unger i Storbritannien: tre på Shetlandsøerne og to på den skotske østkyst. To fugle er genmeldt på Færøerne om efteråret (august-september) og tre om vinteren (december-februar). To fugle er sandsynligvis trukket direkte til Færøerne, hhv. 4½ og 5½ måned efter mærkning. Topskarver på Færøerne er overvejende standfugle, men i nogle år trækker en del af bestanden øjensynligt væk fra kysterne, muligvis til De Britiske Øer. Hyppigste genmeldingsårsag er skudt (93%). De skudte fugle er nedlagt i perioden 1. juli – 5. januar, alle på Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her