Kasper Solberg

Tejst

Cepphus grylle

Black guillemot

Teisti

Black guillemot

Teisti

Mærkninglokaliteter for Tejst

(n=
)

Genfundslokaliteter for Tejst

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 117
- heraf mærket som unger 79 (67,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5
Antal fugle 5
Genmeldingsandel 4,3%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Tejsten yngler langs kysterne af det nordlige Atlanterhav og Ishavet. Tejster på Færøerne tilhører underarten C. g. faeroeensis og er en almindelig ynglestandfugl med 3.500 par. 117 tejster er ringmærket på Færøerne, flest på Nólsoy (52). 98% af fuglene er mærket 1. juli - 24. august. Blandt de aldersbestemte fugle (102) er 77% unger og 1% ungfugle (1k). Seks fugle er genmeldt, alle fra Færøerne 0-32 km fra mærkningsstedet på alle tider af året. En unge mærket 18. juli 1983 på Skúvoy blev fundet død 29. januar 1984 på Hestoy, 21 km nord for mærkningsstedet. Færøske tejster bliver tilsyneladende tæt ved ynglepladserne året rundt. Ingen fugle ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her