Silas K. K. Olofson

Tårnfalk

Falco tinnunculus

Kestrel

Grýtissmyril

Kestrel

Grýtissmyril

Mærkninglokaliteter for Tårnfalk

(n=
)

Genfundslokaliteter for Tårnfalk

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 3
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Tårnfalken yngler over det meste af Europa samt i Asien og Afrika. På Færøerne er tårnfalk en fåtallig trækgæst og sjælden sommergæst. Tre tårnfalke er ringmærket på Færøerne. I nyere tid er én mærket i juli og én i oktober. Ingen er genfundet. En norsk unge, ringmærket 7. juli 2006 nordøst for Oslo, blev fanget ombord på et skib lidt godt to måneder senere (18. september) nord for Færøerne, 1.049 km vest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her