Jens-Kjeld Jensen

Svartbag

Larus marinus

Great black-backed gull

Svartbakur

Great black-backed gull

Svartbakur

Mærkninglokaliteter for Svartbag

(n=
)

Genfundslokaliteter for Svartbag

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 176
- heraf mærket som unger 147 (83,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 31
Antal fugle 29
Genmeldingsandel 16,5%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Svartbagen yngler i kystnære områder i Hvidehavet og Nordatlanten til Frankrig i syd. På Færøerne er svartbag en almindelig ynglefugl med cirka 1.200 par og en almindelig træk- og vintergæst. Arten må jages hele året. 162 svartbage er ringmærket på Færøerne, flest på Svínoy (60). Alle er mærket 8. juni - 27. august, langt flest ultimo juli. 93% er mærket som unger og 5% som ungfugle (1k). Med 32 genmeldinger af 29 fugle er 18% genfundet. Fire er genmeldt i udlandet. Enkelte unger trækker i august mod syd til De Britiske Øer, hvor en er aflæst flere gange i Nordirland. Andre ungfugle bliver dog på Færøerne om efteråret, hvor 15 er genmeldt frem til 15. november. Enkelte voksne fugle trækker muligvis også til De Britiske Øer, hvor en er genmeldt om vinteren i Skotland. Både unger og ynglefugle vender tilbage til samme yngleområde, 14-20 km fra mærkningsstedet. Den hyppigste kendte dødsårsag er skydning. Den ældste fugl blev 13 år og 3 måneder. 39 svartbage ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne, 24 fra Island, 11 fra Skotland, tre fra Norge og én i Rusland. Alle er genmeldt på Færøerne august-marts, dog er en norsk-mærket fugl fundet død 8. maj ved Leynarvatn, Streymoy, 1.662 km sydvest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her