Jens-Kjeld Jensen

Sule

Morus bassanus

Gannet

Súla

Gannet

Súla

Mærkninglokaliteter for Sule

(n=
)

Genfundslokaliteter for Sule

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 1.055
- heraf mærket som unger 920 (87,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 38
Antal fugle 37
Genmeldingsandel 3,5%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Sulen er en nordatlantisk havfugl. På Færøerne yngler sulen på Mykineshólmur, med en bestand er på cirka 2.500 par. Jagt på suler er tilladt hele året, primært ved fangst af unger, inden de flyver fra reden. På Færøerne er der ringmærket 1.055 suler, hvoraf 98% som redeunger. Suler er mærket 1. juli - 28. oktober, flest i september (43%) og august (38%). 36 ringmærkede suler er genmeldt, alle mærket som redeunger. 24 fugle er genmeldt fra udlandet, 11 langs Vesteuropas kyster, tre i det vestlige Middelhav og 10 i det vestlige Afrika (Marokko til Senegal). Den primære trækretning om efteråret er syd. Efterårstrækket begynder tilsyneladende primo oktober og ankommer til Vestafrika i sidst halvdel af november. I vinterperioden (december-februar) er færøske suler genfundet ved Afrikas vestkyst (3) og i det vestlige Middelhav (3). Unge færøske suler (1-4 år) genfindes i gennemsnit længere væk om vinteren end de ynglemodne fugle. Den tidligste sule returnerede til færøske farvande 6. februar. 18 suler mærket i udlandet, alle mærket som redeunger, er genmeldt ved Færøerne, 16 fra De Britiske Øer og to fra Nordnorge. Fuglene er genmeldt på Færøerne fra april til november, flest i juni (6) og juli (4). Studier med satellitsendere viser at voksne suler fra Skotland i yngletiden kan tage på fourageringstogter til farvandene ved Færøerne. For suler ringmærket på Færøerne, er der over tid sket en ændring i dødsårsager for genmeldte fugle. Jagt var angivet som årsag til 77% af genmeldingerne i 1939-1970, men kun for 25% i 1991-2005. Den længstlevende sule blev 9 år og 6 måneder senere.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her