Kasper Solberg

Strandskade

Haematopus ostralegus

Oystercatcher

Tjaldur

Oystercatcher

Tjaldur

Mærkninglokaliteter for Strandskade

(n=
)

Genfundslokaliteter for Strandskade

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 1.369
- heraf mærket som unger 1.233 (90,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 71
Antal fugle 66
Genmeldingsandel 4,8%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Strandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa. På Færøerne er strandskade en meget almindelig ynglefugl med cirka 10.000 ynglepar. Strandskaden er Færøernes nationalfugl og er fredet. Et fåtal strandskader overvintrer på Færøerne. 1.376 strandskader er ringmærket på Færøerne, flest på Kalsoy ved Mikladalur (138). Den første blev ringmærket i 1923, og 49% er mærket i 1981-1995. Størstedelen er mærket i juni og juli. 92% er mærket som unger. 74 fugle er genmeldt med 79 genmeldinger, 31 fra Færøerne og 48 fra udlandet. Alle formodes at tilhøre den færøske ynglebestand, da alle er ringmærket i yngletiden. Genfundne viser, at efterårstrækket går mod sydsydøst, til det vestlig Skotland og Det Irske Hav, men enkelte flyver til det sydvestlige England, det vestlige Frankrig og det nordlige Spanien. En genmelding fra Isla Savora i det nordvestlige Spanien 16. november 1986 er med 2.121 km den længste afstand fra Færøerne for en færøsk-mærket strandskade. Færøske strandskader overvintrer hovedsaglig på De Britiske Øer. Om foråret trækker strandskaderne muligvis ad en mere østlig rute end om efteråret, da flere fugle er genfundet på Orkney- og Shetlandsøerne under forårstrækket. De første strandskader er genmeldt på ynglepladserne primo april. 73% af strandskaderne mærket på Færøerne er genmeldt som døde. Den hyppigste kendte dødsårsag er skudt. 5% af strandskaderne er fundet døde med uld viklet om benene. Den længstlevende færøskmærkede strandskade blev fundet efter 19 år. 387 strandskader ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. Langt størstedelen er mærket på De Britiske Øer, men også enkelte i Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland og Island.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her