Silas K. K. Olofson

Stormmåge

Larus canus

Common gull

Skatumási

Common gull

Skatumási

Mærkninglokaliteter for Stormmåge

(n=
)

Genfundslokaliteter for Stormmåge

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 107
- heraf mærket som unger 95 (88,8%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 6
Antal fugle 6
Genmeldingsandel 5,6%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Stormmågen yngler næsten cirkumpolart, fra Island og De Britiske Øer i vest til Stillehavet og det nordvestlige Nordamerika i øst. På Færøerne er stormmåge en almindelig ynglefugl med en bestand på omkring 1.000 par, samt en almindelig træk- og vintergæst. 107 stormmåger er ringmærket på Færøerne, flest ved Glyvursnes, Streymoy (72). Alle er mærket 5. maj - 6. september, størstedelen i juni (58) og juli (44). Blandt de aldersbestemte fugle (106) var 90% unger. Seks stormmåger er genmeldt, alle fra Færøerne, indenfor seks kilometer fra mærkningsstedet. To fugle mærket i yngletiden er genfundet i en efterfølgende ynglesæson, den ene på mærkningslokaliteten otte år senere og den anden 11 år senere, 5 km fra mærkningslokaliteten. Syv fugle ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne, to fra Skotland, to fra Island, en fra Norge, en fra Finland og en med Rositten ring. Den finske fugl blev mærket 15. juni 1928 på Ålandsøerne og skudt 22. februar 1929 i Hov, Suðuroy, 1.436 km vest for mærkningslokaliteten. En fugl med Rositten-ring, mærket som unge 25. november 1905 sandsynligvis i det tidligere Østpreussen, er genmeldt 13. februar 1906 ved Koalvig, Streymoy. Dette fund er den første genmelding på Færøerne af en ringmærket fugl. Den færøske ynglebestand overvintrer formentlig ved Færøerne, og fuglene vender tilbage til samme ynglelokalitet år efter år.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her