Silas K. K. Olofson

Stor tornskade

Lanius excubitor

Great grey shrike

Grátyrningur

Great grey shrike

Grátyrningur

Kort resumé af teksten fra bogen:
Stor tornskade yngler i store dele af Europa og østover. På Færøerne er stor tornskade en sjælden trækgæst med blot seks fund frem til 2009. Stor tornskade er ikke ringmærket på Færøerne. En tysk fugl, ringmærket som voksen 4. oktober 1973 på Wangerooge i Nordtyskland, blev dræbt af en kat 3. maj 1975 i Mikladalur, Kalsoy, 1.265 km nordvest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her