Jens-Kjeld Jensen

Stor stormsvale

Oceanodroma leucorhoa

Leachs storm petrel

Sýldur drunnhvíti

Leachs storm petrel

Sýldur drunnhvíti

Mærkninglokaliteter for Stor stormsvale

(n=
)

Genfundslokaliteter for Stor stormsvale

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 3.328
- heraf mærket som unger 5 (0,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 71
Antal fugle 68
Genmeldingsandel 2,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Stor stormsvale lever det meste af sit liv langt ude på havet. Artens yngleudbredelse er begrænset til relativt få kolonier på mindre øer i Nordatlanten og Stillehavet. I Europa findes mere end 90% af ynglebestanden på 10 lokaliteter, heriblandt på Mykineshólmur på Færøerne. På Færøerne er ynglebestanden anslået til cirka 1.000 par. 3.328 store stormsvaler er ringmærket på Færøerne, flest på Mykineshólmur (2.440) og Mykines (857). Den første store stormsvale blev ringmærket under 2. Verdenskrig. Flest er mærket i 1960erne. Med 78 genmeldinger af 75 fugle er 2,3% genmeldt, samtlige fra Mykines eller Mykineshólmur og ingen fra udlandet. Der er ingen genfund fra vinterhalvåret og den færøske bestands trækruter og vinterkvarter er fortsat ukendt. 97% af genmeldingerne er af fugle genmeldt på mærkningslokaliteten et eller flere år efter mærkningen, den ældste 18 år efter mærkningen. De resterende 3% er fugle genmeldt mindre end 4 km fra mærkningsstedet. Tre fugle er genfanget mere end én gang, bl.a. én mærket i 1961 og aflæst 1962 og 1968. Genmeldingerne er fra 10. maj til 23. august, flest i juli. Tre store stormsvaler, mærket i udlandet (Skotland), er genmeldt på Færøerne. 97% af genfundene er aflæsninger. Flere store stormsvaler er aflæst over 10 år efter mærkning, de to ældste 18 år.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her