Jens-Kjeld Jensen

Stor præstekrave

Charadrius hiaticula

Ringed plover

Svarthálsa

Ringed plover

Svarthálsa

Mærkninglokaliteter for Stor præstekrave

(n=
)

Genfundslokaliteter for Stor præstekrave

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 24
- heraf mærket som unger 9 (37,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Stor præstekrave yngler fra Nordøstcanada, Grønland, De Britiske Øer gennem Skandinavien til Nordrusland. På Færøerne er ynglebestanden vurderet til 15 par. Arten er også en almindelig trækgæst, men overvintrer ikke på Færøerne. 24 store præstekraver er ringmærket på Færøerne, flest ved Sumba, Suðuroy (9). Fuglene er mærket i to perioder, 11. juni – 24. juli (13) og 3-24. september (11). 41% er mærket som unger og 45% ungfugle (1k). Ingen af de færøsk-mærkede fugle er genfundet. En norsk fugl, mærket den 6. september 1971 nær Ålesund, blev fundet død 12. august 1973 i Svínáir på Eysturoy, 671 km mod vest. En italiensk fugl, mærket som voksen 17. april 1993 lidt nord for Napoli, blev fundet død en måned senere (20. maj) på et skib 20 sømil nordøst for Færøerne, 2.700 km nordnordvest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her