Jens-Kjeld Jensen

Stor kobbersneppe

Limosa limosa

Black-tailed godwit

Reyðspógvi

Black-tailed godwit

Reyðspógvi

Mærkninglokaliteter for Stor kobbersneppe

(n=
)

Genfundslokaliteter for Stor kobbersneppe

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 4
- heraf mærket som unger 2 (50,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Store kobbersneppe yngler i det nordlige Europa og Rusland. Underarten L. l. islandica yngler på Island og Færøerne, i Skotland og nordlige Norge. På Færøerne er stor kobbersneppe en sjælden ynglefugl med en lille, men stabil bestand på 1-3 par. Endvidere er arten en fåtallig trækgæst. Fire store kobbersnepper er ringmærket på Færøerne, alle på Sandoy, men ingen af dem er genmeldt. To fugle farvemærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. En voksen mærket 3. maj 2003 ved Álftafjörður, Island, blev aflæst efterfølgende vinterhalvår i Nordirland og Sydvestnorge, for at blive aflæst 9. juni 2004 i Vestmanna, Streymoy, og igen ni dage senere (18. juni) i det nordvestlige England. Den anden, en voksen mærket 21. juni 2003 ved Holt, Island, blev aflæst 29-30. august 2004 på Sandoy. Samme fugl blev aflæst i 2005 på Island, i Portugal og Irland.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her