Jens-Kjeld Jensen

Stenvender

Arenaria interpres

Turnstone

Tjaldursgrælingur

Turnstone

Tjaldursgrælingur

Mærkninglokaliteter for Stenvender

(n=
)

Genfundslokaliteter for Stenvender

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 26
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 6
Antal fugle 3
Genmeldingsandel 11,5%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Stenvenderen har en cirkumpolar yngleudbredelse i arktis. På Færøerne er stenvenderen en ret almindelig træk- og vintergæst. 26 stenvendere er ringmærket på Færøerne, flest på Nólsoy (22). Alle er mærket i vinterhalvåret, 2. september - 9. marts. Blandt aldersbestemte fugle (19) var 89% ældre fugle (2k+). Tre fugle er genmeldt, alle på mærkningsstedet, hhv. tre (2) og ti år efter mærkningen. Syv stenvendere ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne, fem er fra ynglepladserne på Ellesmere-øen i Canada, en fra Island og en fra England. Flere af fuglene var farvemærkede og blev aflæst flere gange. To fugle fra Canada er genmeldt få måneder senere på Færøerne (cirka 2.700 km). Genfundene viser, at nogle af de stenvendere, der under trækket raster på Færøerne eller ligefrem overvintrer, kommer fra yngleområder i det nordøstlige Canada. Genmeldingerne på Færøerne antyder, at stenvender benytter samme trækrute efterår og forår, og at de vender tilbage til samme rasteplads år efter år.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her