Jens-Kjeld Jensen

Stenpikker

Oenanthe oenanthe

Wheatear

Steinstólpa

Wheatear

Steinstólpa

Mærkninglokaliteter for Stenpikker

(n=
)

Genfundslokaliteter for Stenpikker

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 268
- heraf mærket som unger 123 (45,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 1
Genmeldingsandel 0,4%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Stenpikker yngler fra det østlige Canada mod øst til Europa, Sibirien og Alaska. På Færøerne er stenpikker en almindelig ynglefugl med en bestand på omkring 1.500 par samt en almindelig trækgæst. 268 stenpikkere er ringmærket på Færøerne, flest i Søltuvík, Sandoy (78) og Nólsoy (53). Flest fugle er mærket i juni-september (98%), med kulmination ultimo august. Blandt aldersbestemte fugle er 61% unger og 30% ungfugle (1k). Blot én ringmærket fugl er genmeldt. En ungfugl, mærket 10. august 2006 i Søltuvík, blev fundet død en måned senere (12. september) ved Guidel, Morbihan, Frankrig, 1.576 km syd for mærkningsstedet, svarende til en gennemsnitlig trækhastighed på 47 km/ døgn. En engelsk-mærket stenpikker, ringmærket 19. maj 1956 på Fair Isle, Shetlandsøerne, blev fundet tre dage senere (22. maj) på et skib umiddelbart nord for Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her