Hans Eli Sivertsen

Stær

Sturnus vulgaris

Starling

Stari

Starling

Stari

Mærkninglokaliteter for Stær

(n=
)

Genfundslokaliteter for Stær

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 4.495
- heraf mærket som unger 546 (12,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 214
Antal fugle 214
Genmeldingsandel 4,8%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Stæren er vidt udbredt over det meste af Europa og videre østover. Underarten S. v. faeroensis er endemisk for Færøerne. På Færøerne er den en ret almindelig ynglefugl med en bestand på omkring 25.000 par. Stær findes på øerne året rundt. 4.497 stære er ringmærket på Færøerne fordelt på de fleste øer, flest på Nólsoy (2.950). Stær er ringmærket hele året, flest i juni (889) og september (724). Blandt aldersbestemte fugle er 15% unger og 56% ungfugle (1k). 216 ringmærkede stære er genmeldt, heraf blot ét fund i udlandet. Genmeldingerne viser, at de færøske stære bliver på Færøerne året rundt og generelt er stedfaste. Af alle genmeldte fugle er 87% genmeldt fra samme ø, hvor de blev mærket. Stære fra Tórshavn flyver regelmæssigt til Nólsoy og tilbringer natten der. Den længste afstand mellem mærknings- og genfundslokalitet på Færøerne er blot 42 km: en fugl mærket på Nólsoy er genmeldt ved Eiði, Eysturoy. Én stær mærket på Færøerne er genmeldt i udlandet: En voksen fugl, mærket 9. februar 1969 i Tórshavn, blev fundet død 28. februar 1973 i North Shields, England, 837 km sydsydøst for mærkningsstedet. To fugle ringmærket i udlandet er genfundet på Færøerne. En ung (1k) stær, mærket 2. juni 1932 nær Ulricehamn, Västra Götaland i Sverige, er genmeldt 30. oktober 1932 om bord på et skib cirka 60 sømil østsydøst for Sumba, omkring 1.090 km vestnordvest for mærkningsstedet. Og en stær mærket som voksen 9. april 1983 i det sydlige Rogaland, Norge, blev fundet død 15. april 1988 på Mykines, omkring 876 km vestnordvest for mærkningsstedet. Den hyppigste kendte dødsårsag blandt færøsk-mærkede stære er dræbt af kat (12%).Den ældste ringmærkede stær blev fundet frisk død i en alder af cirka 13 år og 9 måneder.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her