Jens-Kjeld Jensen

Solsort

Turdus merula

Blackbird

Kvørkveggja

Blackbird

Kvørkveggja

Mærkninglokaliteter for Solsort

(n=
)

Genfundslokaliteter for Solsort

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 281
- heraf mærket som unger 43 (15,3%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 24
Antal fugle 24
Genmeldingsandel 8,5%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Solsort yngler over hele Europa og regnes som en af Europas almindeligste fugle. På Færøerne er solsort en almindelig ynglefugl med en bestand på omkring 500 par, samt en almindelig træk- og vintergæst. 281 solsorte er ringmærket på Færøerne, flest på Nólsoy (201) og i Klaksvík, Borðoy (39). Den første var i 1963, og flest er mærket i 1995 (30). Fuglene er ringmærket hele året, men flest i april-juni og oktober-november. Blandt aldersbestemte fugle er 19% unger og 38% ungfugle (1k). 24 fugle er genmeldt. 19 er genmeldt på mærkningsstedet og én uden for Færøerne. Længste strækning en ringmærket ungfugl er fløjet mellem to ynglesæsoner er 24 km. Én færøsk solsort er genmeldt i udlandet: en voksen, mærket 27. marts 2006 på Nólsoy, blev aflæst 3. november 2006 i Zeeland, Holland, 1.305 km fra mærkningsstedet mod sydsydøst. Tre fugle mærket i udlandet er genfundet på Færøerne: En fra Helgoland, en fra Shetlandsøerne og en fra Fair Isle. Ringmærkningsdata viser at færøske solsorte primært standfugle, men enkelte fugle trækker til De Britiske Øer, Holland og måske Tyskland.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her