Jógvan Hansen

Sølvmåge

Larus argentatus

Herring gull

Fiskimási

Herring gull

Fiskimási

Mærkninglokaliteter for Sølvmåge

(n=
)

Genfundslokaliteter for Sølvmåge

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 322
- heraf mærket som unger 256 (79,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 26
Antal fugle 26
Genmeldingsandel 8,1%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Arter tilhørerende sølvmåge-komplekset, er udbredt cirkumpolart på den nordlige halvkugle. På Færøerne er sølvmåge en almindelig ynglefugl, med 1.500 ynglepar og en almindelig træk- og vintergæst. Jegt på sølvmåge er tilladt. 322 sølvmåger er ringmærket på Færøerne, flest i Klaksvík, Borðoy (98) og Bøur, Vágar (44). De er mærket 5. juni - 7. november, 33% i juni og 60% i juli. 84% er mærket som unger og 3% som ungfugle (1k). 26 fugle er genmeldt, heraf to i udlandet. Fugle genmeldt på Færøerne er i gennemsnit genmeldt 20 (0-83) km fra mærkningsstedet. Fem er genmeldt om vinteren, alle på Færøerne. Ingen voksne fugle er genmeldt i en efterfølgende ynglesæson. To unger er genmeldt i udlandet, begge mærket 3. august 1958 ved Mikladalur på Kalsoy. En blev fundet død en måned senere på Orkneyøerne, 400 km sydøst for mærkningsstedet. Den anden blev skudt 25. juni 1960 ved Preston, England, 983 km sydsydøst for mærkningsstedet. 80% af de genmeldte sølvmåger er skudt. Seks sølvmåger ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne, to fra Island, tre fra Skotland og én fra Norge. Den færøske ynglebestand overvintrer ved Færøerne, dog trækker ungfugle i en vis udstrækning til De Britiske Øer (Skotland). Både sommer- og vinterbestanden suppleres i en vis grad af (unge) fugle fra Nordvesteuropa (Island, Norge og Skotland).

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her