Silas K. K. Olofson

Snespurv

Plectrophenax nivalis

Snow bunting

Snjófuglur

Snow bunting

Snjófuglur

Mærkninglokaliteter for Snespurv

(n=
)

Genfundslokaliteter for Snespurv

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 105
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 2
Genmeldingsandel 1,9%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Snespurven har en næsten cirkumpolar udbredelse i den arktiske zone. Arten var en sjælden ynglefugl på Færøerne. I nyere tid er den forsvundet som ynglefugl men er stadig en almindelig trækfugl og vintergæst. 105 snespurve er mærket på Færøerne, alle i perioden 1962-89 og flest i Tórshavn (89). Der er mærket fugle 19. september -l 29. marts, flest fra januar til marts (97). To af de ringmærkede snespurve er genfundet. Én, mærket 15. februar 1968 i Tórshavn, blev aflæst samme sted 9. februar 1969, og en hun, mærket 29. marts 1989 på Nólsoy, blev aflæst 21. december 1989 i Glen Shee, Skotland, 600 km sydsydøst for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her