Jens-Kjeld Jensen

Småspove

Numenius phaeopus

Whimbrel

Spógvi

Whimbrel

Spógvi

Mærkninglokaliteter for Småspove

(n=
)

Genfundslokaliteter for Småspove

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 350
- heraf mærket som unger 305 (87,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 8
Antal fugle 8
Genmeldingsandel 2,3%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Småspove yngler på fjeldheder og i tundraområder på den nordlige halvkugle. På Færøerne er småspoven en almindelig ynglefugl med omkring 2.000 par, og en almindelig trækgæst. 350 småspover er ringmærket på Færøerne, flest ved Sandvík på Suðuroy (26). Fuglene er mærket 5. juni - 21. august, flest omkring månedsskiftet juni-juli. Blandt aldersbestemte fugle (332) er 92% mærket som unger. Otte fugle er genmeldt, heraf to uden for Færøerne. Genmeldinger på Færøerne er fra 18. juni til ultimo august, fem er genmeldt på mærkningslokaliteten og én 50 km nord for mærkningslokaliteten. De to fund i udlandet gælder en unge mærket 23. juni 1994 ved Søltuvík på Sandoy som blev skudt 12. september 1996 i Guinea- Bissau, 5.581 km syd for mærkningsstedet. Den anden, en ynglefugl mærket 16. juni 1994 ved Akraberg, Suðuroy, blev fundet død 31. maj 2004 i Sydengland, 1.237 km syd for mærkningsstedet. Fuglen blev mindst 10 år 11 måneder og er dermed den ældste genmeldte småspove i det færøske materiale. Ingen småspover ringmærket i udlandet er genfundet på Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her