Silas K. K. Olofson

Skovhornugle

Asio otus

Long-eared owl

Kattúla

Long-eared owl

Kattúla

Kort resumé af teksten fra bogen:
Skovhornuglen yngler i store dele af Europa, Rusland og Nordamerika. På Færøerne er skovhornugle en sjælden træk- og vintergæst. Skovhornugle er ikke ringmærket på Færøerne. To udenlandsk mærkede fugle er genmeldt på Færøerne. En fugl mærket 13. december 1982 på Mainland, Orkneyøerne, blev fundet 15. juli 1986 i Tvøroyri, Suðuroy, 343 km nordvest for mærkningsstedet. Den anden fugl, mærket som unge 29. juni 1987 nær Gävle i Sverige, blev fundet død 10. november 1987 i Vágur, Suðuroy, 1.293 km vest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her