Rodmund á Kelduni

Skærpiber

Anthus petrosus

Rock pipit

Grátítlingur

Rock pipit

Grátítlingur

Mærkninglokaliteter for Skærpiber

(n=
)

Genfundslokaliteter for Skærpiber

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 271
- heraf mærket som unger 71 (26,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 2
Genmeldingsandel 0,7%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Skærpiber er udbredt i Vest- og Nordvesteuropa. På Færøerne er skærpiber en almindelig standfugl med 2.000-2.500 par. 271 skærpibere er ringmærket på Færøerne, flest i Sumba, Suðuroy (119. Størstedelen er ringmærket i perioden juni-oktober, flest midt i september. 12 er mærket om vinteren og foråret, flest i april (4). Blandt aldersbestemte fugle (214) er 33% unger og 61% ungfugle (1k). Tre fugle mærket på Færøerne er genmeldt. En, mærket 1. juli 1935 på en ikke nærmere angivet lokalitet, blev aflæst 31. oktober 1935 på Shetlandsøerne, cirka 380 km mod sydøst. En anden, mærket 15. februar 1990 på Nólsoy, blev fundet død 31. januar 1994 på mærkningslokaliteten. Den tredje, mærket som ungfugl (1k) 15. august 2002 i Søltuvík, Sandoy, blev dræbt af en måge 2. oktober 2002 om bord på et skib, som befandt sig mellem Skotland og Færøerne, cirka 200 km i sydsydøstlig retning fra mærkningsstedet. En skærpiber ringmærket i England 3. januar 1962 ud for Northumberland, er genmeldt 9. maj 1962 på et skib nordvest for Færøerne, 835 km nordnordvest for mærkningslokaliteten. En del færøske skærpibere trækker således antageligt bort om efteråret, formentlig til De Britiske Øer.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her