Høgni Hammer

Sangsvane

Cygnus cygnus

Whooper swan

Okn

Whooper swan

Okn

Mærkninglokaliteter for Sangsvane

(n=
)

Genfundslokaliteter for Sangsvane

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 6
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 1
Genmeldingsandel 16,7%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Sangsvane yngler fra Island østover gennem det nordlige Skandinavien og Rusland. På Færøerne er sangsvane en fåtallig trækgæst om foråret og efteråret. I nyere tid er der gjort forsøg på at genoprette en færøsk ynglebestand. I dag er bestanden på fire par og cirka 20 ikke-ynglende fugle. Seks sangsvaner er ringmærket på Færøerne. Fem er ungfugle, der blev bragt i pleje i 1998 og senere genudsat. En af disse unger er genmeldt. Den blev mærket 23. april 1998 i Tórshavn og fundet død 21. februar 2000 nær Sligo, Irland, 874 km syd for mærkningsstedet. 12 sangsvaner ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. Ni er fra Island og tre fra Storbritannien. De islandske fugle er mærket på øens nordlige del 9. august - 16. september, hvor fuglene fælder. De fem er genmeldt på Færøerne i november. Om foråret og sommeren er tre britiske og fire islandske mærkede sangsvaner genmeldt på Færøerne, fordelt med to i marts, to i april, to i maj og en i juli. Studier med brug af satellitsendere viser, at mange sangsvaner på trækket mellem Island og De Britiske Øer passerer tæt forbi eller over Færøerne både om foråret og efteråret.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her