Hans Eli Sivertsen

Sandløber

Calidris alba

Sanderling

Sandgrælingur

Sanderling

Sandgrælingur

Mærkninglokaliteter for Sandløber

(n=
)

Genfundslokaliteter for Sandløber

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 1
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Sandløberen yngler i højarktiske områder af Canada, Grønland, Svalbard og Rusland. På Færøerne er sandløber en ret almindelig trækgæst. Kun én sandløber er ringmærket på Færøerne, og denne er ikke genmeldt. To sandløbere ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. Den ene, farvemærket 7. marts 2008 i Ghana, blev aflæst flere gange i Ghana frem til 26. marts 2009, før den blev aflæst 3. august 2009 på Svínoy, 6.380 km nord for mærkningsstedet. To måneder senere (8. oktober 2009) blev samme fugl atter aflæst i Ghana. Den anden fugl, farvemærket 19. maj 2008 i Sandgerði, Island, blev aflæst 3-4. august 2008 ved Trongisvágur på Suðuroy og den efterfølgende dag på Moast beach, Scatness på Shetlandsøerne. Det efterfølgende forår (2009) blev fuglen aflæst på mærkningsstedet i Island.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her