Hans Eli Sivertsen

Rødstrubet lom

Gavia stellata

Red-throated diver

Lómur

Red-throated diver

Lómur

Kort resumé af teksten fra bogen:
Rødstrubet lom har en cirkumpolar yngleudbredelse i de nordligste egne. På Færøerne er arten en fåtallig ynglefugl med omkring 25 par. Arten er endvidere en fåtallig træk- og vintergæst ved Færøerne. Rødstrubet lom er ikke ringmærket på Færøerne. En unge ringmærket 14. juli 1999 ved Krákuvatn på Island blev skudt 6. januar 2000 på Borðoy, 743 km østsydøst for ringmærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her