Jens-Kjeld Jensen

Rødhals

Erithacus rubecula

Robin

Bringureyði

Robin

Bringureyði

Mærkninglokaliteter for Rødhals

(n=
)

Genfundslokaliteter for Rødhals

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 182
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 3
Antal fugle 3
Genmeldingsandel 1,6%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Rødhals yngler over det meste af Europa og det vestlige Sibirien. På Færøerne er rødhals inden for de seneste årtier blevet en almindelig træk- og sommergæst samt en fåtallig vintergæst. Siden 2000 har rødhals også ynglet på Færøerne med mindst 30 par. 182 rødhalse er ringmærket på Færøerne, flest på Nólsoy (162). 47 er mærket i første halvår (januar-maj) med kulmination ultimo april og 135 i andet halvår (august-december) med kulmination ultimo oktober. Blandt aldersbestemte fugle er 55% ungfugle (1k). Tre ringmærkede fugle er genmeldt. Alle er mærket og genmeldt på Nólsoy. To genfund tyder på, at fuglene har tilbragt vinteren på Færøerne. En svensk-mærket rødhals, mærket 13. oktober 1997 på Landsort, nær Stockholm, blev aflæst 46 dage senere (28. november) på Nólsoy, 1.388 km mod vestnordvest.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her