Silas K. K. Olofson

Rødben

Tringa totanus

Redshank

Stelkur

Redshank

Stelkur

Mærkninglokaliteter for Rødben

Tre unger er mærket på en ikke nærmere angivet lokalitet under Anden Verdenskrig (1941-45). (n=
)

Genfundslokaliteter for Rødben

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 4
- heraf mærket som unger 4 (100,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Rødben er udbredt i det meste af Europa og Asien. På Island og Færøerne yngler underarten T. t. robusta. På Færøerne yngler omkring 15 par. Arten er en almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst på Færøerne. Fire rødben er ringmærket på Færøerne. Ingen af dem er genmeldt. To rødben ringmærket i England under efterårstrækket er genfundet på Færøerne. En voksen mærket 8. september 1979 syd for Skegness på den engelske østkyst blev fundet død medio marts 1984 på en båd nær Færøerne. En anden voksen mærket 31. juli 1977 nær Flint, Wales, blev fundet død 23. juni 1979 på et skib omkring 100 sømil nordøst for Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her