Jens-Kjeld Jensen

Ride

Rissa tridactyla

Kittiwake

Ryta

Kittiwake

Ryta

Mærkninglokaliteter for Ride

(n=
)

Genfundslokaliteter for Ride

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 1.022
- heraf mærket som unger 345 (33,8%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 23
Antal fugle 23
Genmeldingsandel 2,3%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Riden er en af verdens talrigeste mågearter. Den yngler i Nordatlanten og det nordlige Stillehav. På Færøerne er ride en meget almindelig ynglefugl med 160.000 par og en almindelig træk- og vintergæst. Der er begrænset jagt på ride på Færøerne. 1.024 rider er ringmærket på Færøerne, flest fra skib 10-14 sømil nord for Viðoy (386) og på Mykines (289). Flest er mærket i 1956 (198) og 1993 (124). Ride er mærket i to perioder, 33% 1. december - 4. april, flest ultimo marts, og 67% 9. juni - 21. september, flest medio juli. 36% er mærket som unger og 63% som ældre fugle (2k+). 23 fugle er genmeldt, hvoraf 8 i udlandet. To unger er genmeldt samme efterår som de blev mærket, én 20. september på mærkningsstedet, og én 27. oktober 1970 ved Newfoundland, 3.234 km vestsydvest for mærkningsstedet. Færøske rider trækker i en vestsydvestlig retning om efteråret. Alle genmeldinger fra Newfoundland og Grønland er fra efteråret (september-november). Fra vinterperioden (december-februar) er der tre genfund, to ved Færøerne og et ved England. Om foråret er en fugl genmeldt fra udlandet, en fugl blev fundet død 14. april 1943 i Måneset, Norge, 996 km østnordøst for mærkningsstedet. Den hyppigste kendte dødsårsag er jagt og fangst. Den ældste fugl blev mindst 10 år og 9 måneder gammel. 125 rider ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. De kommer fra Norge (56), Storbritannien (42), Rusland (14), Island (10), Danmark (2) og Canada (1). Genmeldinger i ynglesæsonen (1. juni - 31. august) er syv fra Storbritannien og én fra Island. Genmeldinger om vinteren (1. december - 28. februar) er fra Norge (22), Storbritannien (19), Rusland (7), Island (5) og Labrador, Canada (1).

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her