Hans Eli Sivertsen

Ravn

Corvus corax

Common raven

Ravnur

Common raven

Ravnur

Mærkninglokaliteter for Ravn

(n=
)

Genfundslokaliteter for Ravn

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 17
- heraf mærket som unger 7 (41,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 1
Genmeldingsandel 5,9%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Ravn yngler over det meste af den nordlige halvkugle. Den færøske bestand på cirka 500 par, regnes som standfugle. På Færøerne bliver ravn bekæmpet. 17 ravne er ringmærket på Færøerne, flest i Klaksvík, Borðoy (6). Syv er ringmærket som redeunger, tre som ungfugle (1k) og fem som ældre fugle (2k+). Én ringmærket ravn er genmeldt: fuglen blev mærket som redeunge (hun) 11. maj 1993 på Viðoy og blev skudt 19. maj 1994 i Havnardalur uden for Tórshavn, 38 km sydsydvest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her