Jon Fjeldså

Polarlomvie

Uria lomvia

Thick-billed murre

Íslandslomviga

Thick-billed murre

Íslandslomviga

Kort resumé af teksten fra bogen:
Polarlomvie yngler ved kysterne i de nordligste egne af Atlanterhavet og Stillehavet. På Færøerne er arten en fåtallig vintergæst og en sjælden sommergæst. Polarlomvie er ikke ringmærket på Færøerne. En fugl, mærket 10. august 1968 som unge på Kippaku, Upernavik distrikt, Grønland, blev skudt 23. december 1981 i farvandet mellem Nólsoy og Eysturoy, 2.351 km østsydøst for mærkningslokaliteten.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her