Silas K. K. Olofson

Nordisk lappedykker

Podiceps auritus

Slavonian grebe

Gjør

Slavonian grebe

Gjør

Kort resumé af teksten fra bogen:
Nordisk lappedykker yngler i det nordlige Europa, Rusland og Nordamerika. På Færøerne har arten ynglet enkelte gange, men er ellers en meget fåtallig træk- og vintergæst. Nordisk lappedykker er ikke ringmærket på Færøerne. En unge ringmærket 24. juli 1930 ved Mývatn på Island blev fundet død 24. november 1930 ved Sandur, Sandoy, 655 km sydøst for ringmærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her