Silas K. K. Olofson

Munk

Sylvia atricapilla

Blackcap

Munkur

Blackcap

Munkur

Mærkninglokaliteter for Munk

(n=
)

Genfundslokaliteter for Munk

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 550
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 6
Antal fugle 6
Genmeldingsandel 1,1%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Munk yngler i Europa, vestlige Sibirien og Nordafrika. På Færøerne er munk en ret almindelig trækgæst og en meget fåtallig sommergæst. Der er gjort et enkelt ynglefund. I alt er der ringmærket 550 munke på Færøerne, flest på Nólsoy (440) og i Sumba, Suðuroy (101). Arten blev første gang mærket på Færøerne i 1984 og flest er mærket i 2000 (63). Om foråret er 29 fugle mærket, tidligste 3. april og seneste 10. juni, flest medio maj. Om efteråret er 521 mærket, første 3. september og seneste 28. november, med to kulminationer, omkring 5. oktober (89 fugle) og omkring 25. oktober (109 fugle). Blandt de aldersbestemte fugle (181) er 78% ungfugle (1k). Seks fugle ringmærket på Færøerne er genmeldt, heraf én i udlandet. To af de genmeldte fugle er fundet på mærkningslokaliteten (hhv. Nólsoy og i Sumba). Tre andre, alle mærket på Nólsoy, er genmeldt i Tórshavn, Sandavágur på Vágar og Saltangará på Eysturoy. Det eneste genfund i udlandet af en færøsk-mærket munk er en voksen hun, mærket 20. oktober 2000 på Nólsoy, som blev dræbt af en kat 13 dage senere (2. november) på Isle of Lewis, Ydre Hebrider, Skotland, 421 km mod syd. Fem fugle mærket i udlandet er genmeldt på Færøerne: En munk fra Holland, en fra Sydengland og tre fra Belgien. Alle er ringmærket i august-oktober og genmeldt samme efterår ved Færøerne. Fuglene har fløjet mellem 1.250-1.460 km mod nordvest-nordnordvest. Den hyppigste genmeldingsårsagerne for de seks genfund af færøsk-mærkede fugle er dræbt af kat (50%).

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her