Kasper Solberg

Mallemuk

Fulmarus glacialis

Fulmar

Náti/Havhestur

Fulmar

Náti/Havhestur

Mærkninglokaliteter for Mallemuk

(n=
)

Genfundslokaliteter for Mallemuk

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 8.713
- heraf mærket som unger 607 (7,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 140
Antal fugle 137
Genmeldingsandel 1,6%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Mallemuk tilbringer det meste af livet på åbent hav. Arten yngler ved arktiske og nordlige tempererede havområder i Atlanterhavet og Stillehavet. 8.762 mallemukker er ringmærket på Færøerne. Den første blev ringmærket i 1923, og flest er mærket 2002-2004 (5.496). En stor del er ringmærket fra skibe omkring Færøerne (32%). Med 133 genmeldinger er 1,5% genfundet. 65 er genmeldt fra skibe i færøske farvande, og 16 er genmeldt i udlandet. Det tidligste genfund i udlandet af fugle ringmærket på Færøerne samme sæson er 18. februar ved Island. Nogle af de fjerneste genfund af færøske mallemukker gælder fugle ringmærket som unger og genmeldt inden for de første tre år i Grønland og på Svalbard. Færøske mallemukker bliver formentlig i Nordatlanten hele året. To mallemukker ringmærket ombord på skibe blev begge genmeldt på samme lokalitet henholdsvis to og seks år senere. Den høje genmeldingsandel skyldes blandt andet, at mallemukken er eftertragtet som menneskeføde og må jages hele året rundt. Mange mallemukker bliver genmeldt på grund af jagt (82%), fordelt med 66% fanget med flejestang og 16% skudt. En anden almindelig dødsårsag er fanget i fiskeredskab (14%), en årsag som er oftere rapporteret de sidste to årtier.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her