Kasper Solberg

Lunde

Fratercula arctica

Puffin

Lundi

Puffin

Lundi

Mærkninglokaliteter for Lunde

(n=
)

Genfundslokaliteter for Lunde

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 6.394
- heraf mærket som unger 3.626 (56,7%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 435
Antal fugle 418
Genmeldingsandel 6,5%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Lunden yngler på begge sider af Nordatlanten. På Færøerne er lunde en meget almindelig ynglefugl med 550.000 par. Lunder overvintrer langt til havs. Den er en attraktiv jagtart på Færøerne, dog med midlertidige lokale fredninger. 6.394 lunder er ringmærket på Færøerne, flest på Mykines (2.170), Fugloy (820) og Nólsoy (537). Fuglene er mærket 5. april - 14. oktober, flest i juli (2.092) og august (3.705). 60% er mærket som unger og 14% ungfugle (1k). Med 435 genmeldinger af 413 fugle er 6,5% genmeldt. Fugle er genmeldt februar-august, flest juni-august (97%). 82% er genfundet mindre end 10 km fra mærkningslokaliteten. Fire er genmeldt uden for Færøerne. Den længste afstand ved Grønland, cirka 2.200 km vest for mærkningsstedet. Fra ultimo august til februar er der ingen genmeldinger. Sandsynligvis har lunderne forladt færøske farvande. Et forårsgenfund fra Frankrig antyder, at nogle færøske lunder trækker syd på. Fugle mærket som unger i ynglesæsonen og genmeldt i en senere ynglesæson er i gennemsnit fundet 8 km fra mærkningslokaliteten (104). Tilsvarende voksne er i gennemsnit genfundet 9 km fra mærkningslokaliteten (104). Lunder kan strejfe over større afstande i yngletiden. En voksen mærket 14. juli 1971 på Stóra Dímun blev 10 dage senere flejet på Island, 722 km vestnordvest for mærkningsstedet. Den hyppigste kendte dødsårsag er jagt, fordelt på flejning (92%) og skydning (4%). Den længstlevende lunde blev 16 år og 10 måneder gammel. 150 lunder ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne, fordelt med 2 fra Wales, 3 fra England, 59 fra Skotland, 53 fra Island og 33 fra Norge. Færøske farvande benyttes af lunder fra landende omkring Norskehavet og Nordsøen.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her