Hans Eli Sivertsen

Lomvie

Uria aalge

Common guillemot

Lomvigi, lomviga

Common guillemot

Lomvigi, lomviga

Mærkninglokaliteter for Lomvie

(n=
)

Genfundslokaliteter for Lomvie

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 6.357
- heraf mærket som unger 635 (10,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 798
Antal fugle 793
Genmeldingsandel 12,5%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Lomvien yngler langs kysterne af Nordatlanten og det nordlige Stillehav. På Færøerne er lomvie en talrig ynglefugl med omkring 100.000 par og en ret almindelig vintergæst. Siden 1980 har lomvien været fredet. 6.357 lomvier er ringmærket på Færøerne, langt flest ved Stóra Dímun (4.010). Flest er mærket i 1970 (2.092) og 1971 (2.057), og arten er ikke mærket siden sidst i 1980erne. 47% er mærket i juni, 50% i juli og 3% i august. 18% er mærket som unger og 82% som ældre. Med 802 genmeldinger af 798 fugle er 12,6% genmeldt. 715 genmeldinger (89%) er fra Færøerne eller færøske farvande, mens 87 er genmeldt i udlandet. Lomvie er genmeldt året rundt, hyppigst i april-juli (87%). 10 unger er genfundet inden for det første halvår, alle langs Norges kyst, i gennemsnit 1.128 km fra mærkningslokaliteten. Det samme gælder en stor del af de ældre fugle, og gennemsnitsretningen om efteråret er mod østnordøst. De første genfund i udlandet om efteråret er 1. august - 23. september. Få fugle er genmeldt på Færøerne om efteråret. I vinterperioden er fuglene primært genfundet langs den norske kyst, i Skagerrak og Nordsøen, og enkelte ved Færøerne og Island. I forårsperioden (marts-maj) er 93% af genmeldinger fra Færøerne, enkelte er genmeldt fra Nordsøen, Norge, Island og ved De Britiske Øer. På Færøerne er genfundene fordelt med 21 i marts, 73 i april og 180 i maj. Lomvier spreder sig i løbet af efteråret og de første vintermåneder, men resten af året tilbringer de tæt på ynglepladserne. Unger udklækket på Færøerne vender tilbage til Færøerne for at yngle. 11 fugle mærket som unger og genfundet som voksne i yngletiden var i gennemsnit 24 (0-65) km fra mærkningslokaliteten. Blandt voksne er gennemsnitsafstanden 36 (0-95) km. Tre genmeldinger i udlandet i yngletiden antyder, at færøske fugle mærket i yngletiden kan flytte til andre kolonier (Shetlandsøerne og Skotland). Den hyppigste kendte dødsårsag er skydning. Den længstlevende blev skudt 28 år og 6 måneder efter mærkning. 264 lomvier ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. De er fra Shetlandsøerne (100), Skotland (150), Irland (1), Sverige (1), Rusland (1) og Island (11). Uden for yngletiden gæstes færøske farvande i vid udstrækning af lomvier fra udlandet, enten som trækgæster eller som vintergæster der blander sig med de få færøske fugle, som overvintrer her.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her