Silas K. K. Olofson

Løvsanger

Phylloscopus trochilus

Willow warbler

Leyvljómari

Willow warbler

Leyvljómari

Mærkninglokaliteter for Løvsanger

(n=
)

Genfundslokaliteter for Løvsanger

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 235
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 2
Genmeldingsandel 0,9%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Løvsanger yngler i Nord- og Vesteuropa, mod øst til det østlige Sibirien. På Færøerne er løvsanger en ret almindelig trækgæst, talrigst om efteråret. Arten er én gang fundet ynglende på Færøerne (1985). 235 løvsangere er ringmærket på Færøerne fordelt på fem lokaliteter, flest på Nólsoy (180) og i Sumba, Suðuroy (49). Den første er mærket i 1984. Fuglene er ringmærket 22. april - 30. maj, flest ultimo maj, samt 4. august - 22. oktober, flest medio september. Blandt aldersbestemte fugle (186) er 65% ungfugle (1k) og 35% ældre fugle (2k+). Tre fugle er genmeldt, heraf to uden for Færøerne. Den ene blev mærket 7. september 1996 på Nólsoy og aflæst 14. september 1996 i Sussex, England, 1.293 km mod sydsydøst, svarende til 184 km/døgn. Den anden blev mærket 19. maj 2003 på Nólsoy og aflæst seks dage senere (25. maj) på Fair Isle, Shetland. En løvsanger, mærket 1. september 1994 nær Hedemova, nordvest for Stockholm, blev aflæst 18. oktober 1994 på Nólsoy, 1.224 km mod vestnordvest.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her