Silas K. K. Olofson

Lille stormsvale

Hydrobates pelagicus

European storm petrel

Drunnhvíti

European storm petrel

Drunnhvíti

Mærkninglokaliteter for Lille stormsvale

(n=
)

Genfundslokaliteter for Lille stormsvale

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 37.530
- heraf mærket som unger 102 (0,3%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 292
Antal fugle 288
Genmeldingsandel 0,8%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Lille stormsvale er en havfugl, der yngler på øer i det nordøstatlantiske område. Artens kerneområde er Færøerne (vurderet til 250.000 par), Island (50-100.000 par) og De Britiske Øer (100-133.000 par). 50-60% af verdens ynglebestand antages at findes på Færøerne. På Færøerne yngler lille stormsvale på de fleste øer, på steder hvor der ikke lever rotter. Kolonien på Nólsoy er antagelig blandt verdens største med cirka 150.000 par. Med 37.530 mærkede fugle er lille stormsvale den talrigst mærkede fugleart på Færøerne. Flest er mærket på Nólsoy (26.100), Mykines (4.719) og Sandoy (3.920). I perioden 1986-1989 blev 11.439 fugle ringmærket, svarende til 30% af de mærkede små stormsvaler på Færøerne. Dette skete som led i et internationalt projekt, der også inkluderede Island, Norge, Irland og Storbritannien. Små stormsvaler er ringmærket fra 24. maj til 21. november, flest i august (24.040). Kun 1% af de ringmærkede fugle er redeunger, da disse normalt ikke kan nås i redehullerne. 307 fugle er genmeldt, heraf 80 i udlandet. Genmeldingerne er især fra lokaliteter, hvor der målrettet ringmærkes stormsvaler. De genfundne fugle er mærket på Færøerne i yngletiden, 6. juni til 26. oktober. To færøske fugle aflæst på Fair Isle kun fire dage efter mærkning viser, at lille stormsvale i yngletiden kan strejfe vidt omkring i Nordøstatlanten. Det gælder også en fugl mærket 10. august 1988 omkring midnat ved Wick i Skotland, som blev aflæst et døgn senere på Nólsoy, 443 km mod nordnordvest. På Færøerne forlader ungerne først kolonierne fra sidst i oktober til ind i december, flest i november. I vinterperioden er tre færøske små stormsvaler genfundet ved Namibias og Sydafrikas kyster. Om foråret, april-juni, er færøske små stormsvaler genmeldt i udlandet i Sydafrika (1), Vestsahara (1) og Portugal (15). De første fugle tilbage på Færøerne fra vinteren er fra 4. juni og 11. juni. Genmeldinger fra yngletiden tyder på, at lille stormsvale strejfer rundt til de forskellige kolonier i løbet af yngletiden. Alternativt skifter de mellem ynglelokaliteterne fra år til år. Omkring 95% af genfundene er af fugle aflæst i forbindelse med ringmærkning. De hyppigste kendte dødsårsager er dræbt af fugl (27%) eller kat (27%).

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her