Rodmund á Kelduni

Landsvale

Hirundo rustica

Barn swallow

Svala

Barn swallow

Svala

Mærkninglokaliteter for Landsvale

(n=
)

Genfundslokaliteter for Landsvale

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 3
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Landsvalen yngler vidt udbredt i Europa, Nordamerika, Nordafrika og Asien. På Færøerne er landsvale en fåtallig, men regelmæssig, ynglefugl med 2-5 par årligt, samt en fåtallig og i visse år ret almindelig træk og sommergæst. Tre landsvaler er mærket på Færøerne og to er mærket på skibe i færøske farvande. Ingen af de ringmærkede landsvaler er genmeldt. To fugle ringmærket i udlandet er genmeldt nær Færøerne. En voksen han, ringmærket 24. maj 1967 på Guernsey, Kanaløerne, blev fundet død 11 dage senere (5. juni) på et skib 300 km nordnordøst for Færøerne og 1.727 km nord for ringmærkningslokaliteten. Den anden, mærket som unge 14. juli 1994 på Orkneyøerne, blev fundet frisk død 25. maj 1995 på et skib ved Færø Banke, omkring 150 km sydvest for Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her