Silas K. K. Olofson

Kvækerfinke

Fringilla montifringilla

Brambling

Fjallígða

Brambling

Fjallígða

Mærkninglokaliteter for Kvækerfinke

(n=
)

Genfundslokaliteter for Kvækerfinke

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 88
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Kvækerfinken yngler fra det nordlige Skandinavien østpå gennem Rusland. På Færøerne er kvækerfinke en almindelig trækgæst og fåtallig sommer- og vintergæst. Der er to ynglefund på Færøerne. 88 kvækerfinker er ringmærket fordelt på tre lokaliteter, flest på Nólsoy (85). 27 er mærket om foråret (1. februar – 5. maj), flest ultimo april, og 61 fra efteråret (16. september – 1. november), flest ultimo oktober. Ingen af de færøsk-mærkede fugle er genmeldt. En norsk ungfugl (1k), mærket 30. august 1996 ved Melhus cirka 16 km sydsydvest for Trondheim, blev aflæst 29. september 1996 på Nólsoy, 874 km mod vest, svarende til 29 km/døgn.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her