Silas K. K. Olofson

Krikand

Anas crecca

Teal

Krikkont

Teal

Krikkont

Kort resumé af teksten fra bogen:
Krikand er vidt udbredt i det nordlige Europa og Asien. På Færøerne er krikand en meget fåtallig ynglefugl, men en almindelig trækgæst året rundt. Krikand er ikke ringmærket på Færøerne. En ung han, mærket 9. januar 1956 i Colchester i det sydøstlige England, blev fundet ombord på et skib 27. december 1956, omkring 130 km nordøst for Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her