Silas K. K. Olofson

Klippedue

Columba livia

Rock dove

Bládúgva

Rock dove

Bládúgva

Mærkninglokaliteter for Klippedue

(n=
)

Genfundslokaliteter for Klippedue

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 278
- heraf mærket som unger 16 (5,8%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 33
Antal fugle 33
Genmeldingsandel 11,9%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Klippeduen er stamform til den domesticerede tamdue, som har etableret vildtlevende bestande i store dele af verden. Klippeduer og vildtlevende tamduer hybridserer ofte. I Vesteuropa yngler klippedue i Sydeuropa, på De Britiske Øer og Færøerne. På Færøerne er klippedue en almindelig ynglestandfugl med en bestand på 600 par fordelt på flere små kolonier, hvoraf en af de største findes på Nólsoy. 278 klippeduer er ringmærket på Færøerne fordelt på syv lokaliteter, flest på Nólsoy (230). Den første klippedue blev mærket i 1935, og flest er mærket i 1984 (31), 1997 (26), og 2002 (24). Fuglene er mærket hele året, flest i juni (49) og oktober (42). Blandt aldersbestemte fugle (205) er 2% unger, 30% ungfugle (1k) og 68% ældre fugle. 33 klippeduer ringmærket på Færøerne er genmeldt, alle fra Færøerne. Af klippeduer ringmærket på Nólsoy (31), er 22 genmeldt på Nólsoy, syv i Tórshavn 4 km vest for Nólsoy, én i Eiði, Eysturoy 38 km nordnordøst for Nólsoy, og én er genmeldt i Viðareiði, Viðoy, 43 km nord for Nólsoy. Sidstnævnte er den længste afstand for en genmelding. Fugle, som er mærket og genmeldt samme år (11), er i gennemsnit genfundet 8 (0-38) km fra mærkningslokaliteten. Fugle, som er genfundet et år eller mere efter mærkningen (22), er i gennemsnit genfundet 2 (0-43) km fra mærkningslokaliteten. Tilsyneladende er der en del udveksling mellem de forskellige kolonier af klippeduer. Af de dødfundne er 21% fanget i net eller i hegn over hønsegårde og 4% er fanget af husdyr. Den længstlevende ringmærkede klippedue blev 7 år og 11 mdr. Ingen udenlandsk-mærkede klippeduer er genmeldt fra Færøerne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her