Silas K. K. Olofson

Hvidvinget måge

Larus glaucoides

Iceland gull

Lítil valmási

Iceland gull

Lítil valmási

Kort resumé af teksten fra bogen:
Hvidvinget måges yngleudbredelse er begrænset til det nordøstlig Canada og Grønland. På Færøerne er hvidvinget måge en fåtallig træk- og vintergæst og en meget fåtallig sommergæst. Hvidvinget måge er ikke ringmærket på Færøerne. En hvidvinget måge mærket 31. juli 1954 ved Nordre Strømfjord, Vestgrønland, blev fundet død 4. december samme år i Trongisvágur på Suðuroy, 2.230 km østsydøst for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her