Silas K. K. Olofson

Hvidbrynet løvsanger

Phylloscopus inornatus

Yellow-browed warbler

Uralljómari

Yellow-browed warbler

Uralljómari

Mærkninglokaliteter for Hvidbrynet løvsanger

(n=
)

Genfundslokaliteter for Hvidbrynet løvsanger

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 58
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Hvidbrynet løvsanger yngler i store dele af Asien og overvintrer i det sydlige Asien. På Færøerne er hvidbrynet løvsanger en fåtallig trækgæst om efteråret. 58 hvidbrynet løvsangere er ringmærket på Færøerne, flest på Nólsoy (34) og i Sumba, Suðuroy (23). Alle fugle er mærket om efteråret (20. september - 27. oktober). Ingen er genmeldt. En hvidbrynet løvsanger mærket som ungfugl (1k) 5. oktober 2006 på Utsira, Sydvestnorge, blev aflæst 12. oktober 2006 i Sumba, Suðuroy. Fuglen har således fløjet 678 km mod vestnordvest på syv dage, svarende til 96 km/døgn.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her