Jens-Kjeld Jensen

Hjejle

Pluvialis apricaria

Golden plover

Lógv

Golden plover

Lógv

Mærkninglokaliteter for Hjejle

(n=
)

Genfundslokaliteter for Hjejle

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 53
- heraf mærket som unger 53 (100,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Hjejlen er udbredt som ynglefugl fra Island over Skotland til Nordrusland. På Færøerne er hjejlen en almindelig yngletrækfugl med cirka 600 par og en almindelig trækgæst. 55 hjejler er ringmærket på Færøerne, flest på Skúvoy (7). Alle er mærket 15. juni – 18. august, flest i juni og alle som unger. To fugle er genmeldt, begge mærket på Streymoy. Én, mærket som unge 20. juni 1944, blev skudt 1. februar 1945 i Guernica, Spanien, 2.124 km syd for mærkningslokaliteten. Den anden, mærket 28. juni 1945, blev skudt i januar 1948 i Tulsk, Irland, 944 km syd for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her