Kasper Solberg

Havterne

Sterna paradisea

Arctic tern

Terna

Arctic tern

Terna

Mærkninglokaliteter for Havterne

(n=
)

Genfundslokaliteter for Havterne

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 12.278
- heraf mærket som unger 10.538 (85,8%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 91
Antal fugle 90
Genmeldingsandel 0,7%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Havternen yngler cirkumpolart primært i arktis men også temperede egne. På Færøerne er arten en almindelig ynglefugl med en bestand på 7.600 par. Havternen er fredet på Færøerne. 12.278 havterner er ringmærket på Færøerne, fleste på Mykineshólmur (3.878). Den første havterne blev ringmærket i 1924, og flest er ringmærket i 1962, 1966 og 1968. Størstedelen er mærket som unger (88%). 95 fugle er genmeldt, heraf 23 i udlandet. Ungfuglene spredes hurtigt efter ungerne kan flyve og trækket begynder tidligt. 41 fugle mærket som unger er genmeldt inden for to måneder, heraf fire i udlandet (Grønland, Frankrig, Spanien, Marokko). Efterårets første genfund syd for Færøerne er fra Frankrig, Cameroun og det sydlige England. I september er gennemsnitspositionen i Biscayabugten og i oktober udfor Centralafrika (genfund fra Marokko, Ghana, Nigeria, Cameroun og Angola). I vinterperioden er der genfund fra Nigeria og Sydafrika. Kun få genfund er fra forårstrækket. De første genfund på Færøerne om foråret er 5. og 15. juni. En høj andel af genmeldingerne er af døde fugle (83%). I de fleste tilfælde er årsagen dog ukendt (82%). Dødeligheden er høj i det første år. Den ældste havterne ringmærket på Færøerne blev mærket som unge 15. juli 1956 ved Borðan, Nólsoy og fundet død 23. juli 1980 på Nólsoy, 24 år gammel.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her