Silas K. K. Olofson

Havesanger

Sylvia borin

Garden warbler

Gardljómari

Garden warbler

Gardljómari

Mærkninglokaliteter for Havesanger

(n=
)

Genfundslokaliteter for Havesanger

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 153
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Havesanger yngler over det meste af Europa og Vestsibirien. På Færøerne er havesanger en fåtallig trækgæst om efteråret og en meget sjælden ynglefugl (to fund). 153 havesangere er ringmærket på Færøerne, fordelt med 108 på Nólsoy, 44 i Sumba og én i Hvalvík. Alle er mærket i maj-oktober, flest i september (72%). Ingen af de ringmærkede havesangere er genmeldt. En norsk-mærket havesanger, ringmærket 10. september 2004 på Revtangen nær Stavanger, Sydvestnorge, blev dræbt af en kat 19 dage senere (29. september) nær Viðareiði, Viðoy, 770 km vestnordvest for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her