Hans Eli Sivertsen

Hættemåge

Larus ridibundus

Black-headed gull

Fransaterna

Black-headed gull

Fransaterna

Mærkninglokaliteter for Hættemåge

(n=
)

Genfundslokaliteter for Hættemåge

(n=
)

Fakta

Mærkninger
Fugle mærket 544
- heraf mærket som unger 537 (98,7%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 9
Antal fugle 9
Genmeldingsandel 1,7%
Kort resumé af teksten fra bogen:
Hættemågen er udbredt i store dele af Europa og Rusland. På Færøerne er hættemåge en fåtallig ynglefugl med omkring 150 par samt almindelig træk- og vintergæst. 544 hættemåger er ringmærket på Færøerne, flest ved Starvatn, Nes, Eysturoy (484). Fuglene er mærket 25. maj - 7. august, flest i juni (512). 99% er mærket som unger. Ni fugle er genmeldt, heraf seks i udlandet. Alle er mærket som unger i ynglekolonierne. Tre hættemåger er genfundet i sensommeren, én på Færøerne, én på Orkneyøerne og én i Skotland. Om vinteren er tre færøske fugle genfundet, alle i januar og alle på østkysten af Skotland. I yngletiden er to fugle genfundet, én på Færøerne og én på Hutton Bank, 650 km sydvest for Færøerne. To hættemåger ringmærket i udlandet er genmeldt på Færøerne. En unge mærket 28. juni 1958 i det centrale Finland blev skudt 15. oktober 1960 på Eysturoy, 1.590 km vest for mærkningsstedet. En unge mærket 4. juni 1989 i Irland blev trafikdræbt 25. august 2007 ved Kollafjørður, Streymoy, 1.027 km nord for mærkningsstedet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Færøsk Trækfugleatlas her